Alle risico's informatica

startup, business, people-849804.jpg

Waarom een verzekering alle risico's informatica?

In onze huidige moderne tijd is elektronica alomtegenwoordig. Computers, tablets, printers,.. Allen zijn ze niet meer weg te denken uit het huidige bedrijfsleven. Gedeeltelijke of volledige beschadiging van deze materialen kan grote gevolgen hebben voor jouw organisatie. Belangrijke bedrijfsactiviteiten vallen stil en omzetverlies is onvermijdelijk. Ook vervanging van deze materialen kan een zware en onvoorziene kost zijn.

De verzekering alle risico's elektronica verzekert al het informatica- en elektronisch materiaal dat eigendom is van jouw organisatie of dat aan haar ter beschikking gesteld wordt tegen alle materiële schade, voor zover die onvoorzienbaar en plotseling is, en tegen diefstal.

Voorbeelden:

 • pc’s, scanners, printers, routers
 • tablets
 • faxtoestellen, telefooncentrales, vaste telefoontoestellen
 • projectors, videoprojectors, schermen

Welke risico's zijn verzekerd?

De verzekering Alle risico’s elektronica verzekert al jouw informatica- en elektronisch materiaal tegen materiële schade en verliezen als gevolg van:

 • Diefstal met braak, met geweld of bedreiging op een van jouw personeelsleden
 • Diefstal uit een voertuig (onder bepaalde voorwaarden zoals hierna vermeld)
 • Brand, ontploffing
 • Bliksem, storm
 • Kortsluiting
 • Waterschade
 • Natuurrampen: overstromingen, aardbevingen, aardverschuivingen
 • Onhandigheid en onervarenheid van jouw personeelsleden of van derden
 • Kwaad opzet en vandalisme

De schade wordt vergoed in nieuwwaarde, rekening houdend met een vrijstelling en met de tussenkomstlimieten die bepaald worden bij de ondertekening van het contract.

Wat is niet verzekerd?

 • Diefstal als het materiaal zich onbewaakt buiten bevindt of in een ruimte die niet op slot is.
 • Diefstal uit een voertuig dat zich onbewaakt op de openbare weg bevindt:
  • als het materiaal zich, tussen 5.00 en 22.00 u., niet in de koffer van het afgesloten voertuig bevindt;
  • tussen 22.00 en 05.00 u., gelijk waar het materiaal zich (binnen in de wagen) bevindt.
 • De esthetische schade.
 • Normale slijtage.
 • De schade veroorzaakt aan verwisselbare informatiedragers (DVD, CD, USB-sticks, externe harde schijven, geheugenkaarten...).
 • De schade te wijten aan gebreken of fouten die reeds bestonden bij het sluiten van de verzekering en die door de verzekerde gekend waren of het moesten zijn.
 • De schade die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met een arbeidsconflict of een aanslag.
 • De schade te wijten aan een gebruik waarvoor de voorwerpen niet bestemd zijn, aan experimenten of proeven. Het nazien van de goede werking wordt niet als proef beschouwd.

Optionele waarborgen

Optie "Wedersamenstellingskosten van de informatie"

Deze waarborg dekt de onderzoekskosten om de gegevens te verzamelen en de kosten voor de invoer van deze gegevens op nieuwe dragers, voor zover ze het gevolg zijn van een gedekte schade.

Optie "Bijkomende bedrijfskosten"

Is het verzekerd elektronisch materiaal beschadigd en kan jouw organisatie haar activiteiten niet verderzetten?

Dankzij de waarborg “Bijkomende bedrijfskosten” kan jouw organisatie haar activiteiten behouden en verderzetten door:

 • de huur van een installatie/een vervangingstoestel
 • tussenkomst in de kosten voor:
  • de extra uren die jouw eigen personeel gepresteerd heeft;
  • de tijdelijke aanwerving van extra personeel;
  • de uitbesteding van het werk aan derden;
  • de verplaatsing van een deel of het geheel van de installatie naar andere lokalen.

  Als je de optionele waarborg "Wedersamenstellingskosten van de informatie” en/of de optionele waarborg "Bijkomende bedrijfskosten” afsluit, zijn uitgesloten:

  • de kosten als gevolg van slechte programmering, slechte invoer, een bedieningsfout;
  • de kosten voor de aanpassing of verbetering van de systemen;
  • de immateriële schade;
  • financiële verliezen;
  • bedrijfsschade;
  • boetes.

Waar is het materiaal van mijn organisatie verzekerd?

De verzekering dekt de schadegevallen die gebeuren:

 • in de gebouwen waarvan jij eigenaar, huurder of gebruiker bent en in gelijk welk ander afgesloten gebouw, als de risicosituatie vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden;
 • bij jouw personeelsleden thuis;
 • overal in de wereld, ook tijdens het transport, als het materiaal draagbaar is en als zodanig verzekerd is;
 • in het atelier van de hersteller na een gedekt schadegeval.

Vraag een offerte